ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С при "СТМ 2002" ООД - Кюстендил ...

Номер на сертификата:235-ОКС

Отрасъл:Химия и здравеопазване

Валиден:от 03.02.2015до 03.02.2019

Обхват: : Микроклимат Изкуствено осветление Шум Вентилационни инсталации Климатични инсталации Прах във въздуха на работната среда Химични агенти във въздуха на работната среда документ: ПЪЛЕН ОБХВАТ