Декларация за предоставена независимост на органа за контрол

deklaraciq organ vid c