За нас

СТМ осъществява дейности в областта на условията на труд и безопасната работна среда. Дружеството отбелязва петнадесетата си годишнина с изградена структура покриваща целия спектър от дейности. Това ни позволява да Ви предложим комплексно обслужване, в съответствие с нормативните документи.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С при "СТМ 2002" ООД - Кюстендил ...

Какво предлагаме

Оценка

Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съобразно изискванията на нормативните документи

Прочети още...

Мерки

Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:

Прочети още...

Консултации

Оказваме консултации и помощ при избор на ново оборудване, суровини, материали и др., с цел какво въздействие може да има върху здравен риск

Прочети още...

Мониторинг

Наблюдение на здравословното състояние на персонала, изработване и поддържане на лични здравни досиета на персонала.

Прочети още...

Обучение

Организираме и провеждаме обучение на работници и дл. лица по правилата за опазване на здравето и безопасност при работа.

Прочети още...

Други.услуги

Подаване на декларация по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ ; консултиране и подпомагане на работодатели за изпълнение на дадените им предписания от ИТ

Прочети още...