Превенция и защита

Превенция и защита на здравето и безопасността.
СТМ подпомага чрез експертни съвети.

Оценка на риска

Оценка на работните места.
Идентифициране и оценяване на рисковете за здравето.

Измервания

Измерване на фактори на работната среда
Орган за контрол от вида "С"